Promocja w PZU

PZU Życia wprowadza ofertę specjalną dla swoich klientów. Teraz od 1 lipca 2016 roku w każdej nowo zawartej umowie mają zastosowanie postanowienia dodatkowe. Na podstawie tych nowych zasad opłata alokacyjna zostanie obniżona o 50% w stosunku do jej standardowej wysokości w okresie do końca trwania umowy.

Stawki promocyjne będą różnić się od tych standardowych. I tak w roku ubezpieczeniowym 1–3 będzie wynosić 2,00%, w latach 4–5 1,50%, latach 6–10 1,00% i powyżej 11 lat 0,50%. Od dnia 1 października 2014 r. w każdej umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie OWU IKZE obniżone zostały progi wartości rachunku IKZE, które służą do ustalenia odpowiedniej stawki opłaty za zarządzenie. Teraz będą one wynosić 2,00% dla wartości rachunków do 4 tysięcy złotych, 1,5% od 4 do 8 tysięcy złotych, 1,0% od 8 do 40 tysięcy złotych, a powyżej tej kwoty stawka będzie równa zeru.

Dodaj swoją opinię