Ranking IKE i IKZE

Najlepsze obecnie IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) w formie funduszu inwestycyjnego okazuje się być w Union Investment TFI, NN Investment Partners TFI oraz Investors TFI. Zainteresowani założeniem IKE w dobrowolnym funduszu emerytalnym prowadzonym przez PTE powinni także sprawdzić ofertę Nationale-Nederlanden PTE, MetLife PTE oraz PTE PKO. Wśród IKE prowadzonych przez ubezpieczycieli najkorzystniejsze okazują się być oferty Nationale-Nederlanden, Avivy i PZU Życie. Wyłowione one zostały, biorąc pod uwagę dotychczasowe efekty inwestycyjne (stopy zwrotu z inwestycji na koniec 2017 roku), różnorodność oferty oraz ponoszone przez klientów koszty.
Najwyższe oprocentowanie oferuje swoim klientom Bank Millennium, dając rocznie 3 procent. Kolejnym jest Idea Bank – również 3 procent, jednak jedynie przez rok z konkretnymi obostrzeniami. Na trzecim miejscu znajduje się mBank ze zmiennym oprocentowaniem uzależnionym od WIBOR 1M – obecnie 1,75 procent rocznie. Osoby stawiające na pewny zysk mogą założyć IKE w banku (w formie lokaty). Można również kupować obligacje oszczędnościowe i deponować je na IKE-Obligacje. Wśród IKZE prowadzonych przez TFI najwyższe oceny zyskały oferty: Skarbca, Union Investment oraz KBC. Czołówka IKZE w dobrowolnych funduszach emerytalnych to: NN, dalej PZU i MetLife. A najkorzystniejsze IKZE w formie ubezpieczenia oferują Nationale-Nederlanden, Aviva i Generali.

Dodaj swoją opinię