Rekordowe oszczędności w III filarze

Na indywidualnych kontach emerytalnych – IKE i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego – IKZE Polacy zgromadzili już ponad 9 miliardów złotych. Oszczędzając w ramach III filaru, można zbudować sobie dodatkowy kapitał na emeryturę. IKZE, czyli indywidualne konta zabezpieczenie emerytalnego, to wprowadzona pięć lat temu forma oszczędzania na emeryturę w ramach dobrowolnego III filaru. Oszczędności odkładane na tych kontach nie są obciążone podatkiem Belki, czyli 19-procowym podatkiem od zysków kapitałowych.

Środki zbierane w III filarze to także możliwość skorzystania z ulg podatkowych. W przypadku IKZE możliwe jest odliczanie wpłat od podstawy opodatkowania. W zależności od wpłaconych środków i progu podatkowego można liczyć na ulgę w wysokości nawet 1,7 tysięcy złotych. Po spełnieniu kilku warunków można z IKE wypłacić pieniądze bez zapłacenia podatku od zysków kapitałowych, natomiast w IKZE wpłaty z danego roku będziemy mogli uwzględniać w naszym zeznaniu podatkowym i uzyskiwać w ten sposób ulgę. Na koniec jest przewidziany niższy podatek dochodowy w skali 10 procent.
Limit wpłat na IKZE jest ustalany co roku na podstawie prognozy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 1,2-krotności średniego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce krajowej. W tym roku wyniesie 5331,60 złotych. W przypadku IKE limit wpłat jest większy i wynosi 13 329 złotych, jednak konta te nie dają prawa do odliczenia.

Dodaj swoją opinię