Różnice między IKE i IKZE

Obydwa konta, czyli Indywidualne Konto Emerytalne jak i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego służą do gromadzenia środków na przyszłą emeryturę. Jest jednak kilka zasadniczych różnic między tymi kontami. Mowa tu na przykład o limitach wpłat. W przypadku IKZE mamy do czynienia z niższymi, rocznymi limitami wpłat na konto emerytalne (na IKE można wpłacić więcej). Kolejną różnicą są ulgi podatkowe.

W przypadku IKZE posiadacz konta może odpisać sobie od podstawy opodatkowania wpłaty na konto. Przy IKE nie ma takiej możliwości. Z drugiej strony po przejściu na emeryturę i wypłaceniu środków z IKE nie trzeba płacić podatku dochodowego. Taki podatek będzie trzeba jednak zapłacić w przypadku IKZE. Zasadnicza różnica polega, więc na momencie, w którym płacimy podatek. W przypadku IKE zwolnienie podatkowe ma miejsce dopiero na końcu, czyli przy wypłacie środków zgromadzonych na koncie. Na zwolnienie z podatku przyjdzie nam, więc poczekać do emerytury.

Konto IKZE umożliwia odliczenie podatkowe w każdym roku oszczędzania. Zakładając konto teraz klient może korzystać z ulgi podatkowej rok rocznie aż do emerytury. Wtedy jednak będzie zmuszony opłacić podatek dochodowy. Wada konta IKZE polega na tym, że tak na prawdę właściciel konta nie wie, jaki podatek przyjdzie mu zapłacić. Dochodzi też kwestia konieczności uregulowania samego podatku po wypłaceniu środków z konta. Ważne jest to, że oba konta, a zatem i IKZ i IKZE zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych, czyli tak zwanego podatku Belki (149%).

Dodaj swoją opinię