Spada zaufanie do III filaru

Jak dobrze wiadomo polski system emerytalny składa się z trzech filarów, czyli ZUS, OFE i filaru trzeciego (IKZ, IKZE oraz PPE). Reforma emerytalna znacznie umniejszy rolę filaru drugiego, czyli Otwartych Funduszy Emerytalnych. Jak twierdzą niektórzy może nawet doprowadzić do “śmierci” ten człon systemu emerytalnego. Warto też zauważyć, iż filar trzeci nie spełnia swojej roli. Już zanim podjęto konkretne prace nad reformą nie było dobrze. Jednak w tym roku zaufanie do IKE i IKZE spadło jeszcze bardziej.

Wiele wskazuje, że przyczyną tego są prace nad ostateczną wersją ustawy stanowiącej podstawę przyszłej reformy emerytur. W pierwszym pierwszej połowie 2013 roku Polacy otworzyli zaledwie 32 tysiące Indywidualnych Kont Emerytalnych. To o 22% mniej niż w poprzednim roku. Z drugiej strony zakładamy coraz więcej Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego nie wpływają na nie pieniądze. Słabe zainteresowanie III filarem emerytalnym wynika również z braku wiedzy na jego temat oraz stosunkowo mało skuteczną zachętą w postaci ulg podatkowych.

Dodaj swoją opinię