Transfery pomiędzy instytucjami prowadzącymi IKZE

Transfer środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego może odbywać się wyłącznie do innej instytucji oferującej Indywidualne Kontro Zabezpieczenia Emerytalnego, z którą dany oszczędzający podpisał umowę o prowadzenie takowego konta. Nie jest możliwe przeniesienie środków z IKZE na konto IKE czy do Pracowniczego Programu Emerytalnego. Wypłaty transferowe związane z przeniesieniem środków między instytucjami oferującymi IKZE, a także wypłaty transferowe dokonane na IKZE osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego nie są objęte podatkiem.

Możemy, więc przenieść pieniądze z jednego konta na drugie bez konieczności uiszczania podatku za wypłatę środków z konta, z którego wybieramy pieniądze. Podobnie nie zapłacimy podatku w przypadku transferu pieniędzy z konta IKZE osoby, która zmarła i uczyniła nas spadkobiercami swoich oszczędności zgromadzonych na swoim IKZE. Posiadacz konta IKZE nie może wycofać części środków zgromadzonych n akoncie jak to ma miejsce w przypadku Indywidualnych Kont Emerytalnych.

W przypadku IKZE można jedynie dokonać zwrotu wszystkich oszczędności zgromadzonych na tym koncie. Takowy zwrot środków zgromadzonych na koncie IKZE podlega jednak opodatkowaniu PIT według skali podatkowej. Ogólnie rzecz biorąc możemy bezpłatnie i bez konieczności opłacania podatków przenosić środki z jednego konta IKZE na inne, jeżeli znajdziemy lepszą ofertę. Musimy jednak przenosić całość oszczędności. Jedna osoba może posiadać tylko jedno konto IKZE.

Dodaj swoją opinię