Wyższe zyski banku Pekao

Jednym z podmiotów oferujących Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego jest grupa Banku Pekao SA. Z opublikowanych wyników finansowych wynika, że w drugim kwartale 2013 roku zysk netto grupy wzrósł do 741,8 miliardów złotych. Rok wcześniej zysk wyniósł 704,2 miliarda złotych. Rynek przewidywał, że zysk grupy będzie wynosił około 651,3 miliarda złotych. Jak zatem widzimy grupa Pekao spisała się o wiele lepiej niż zakładano i wypracowała zysk o kilkadziesiąt miliardów złoty wyższy od przewidywanego.

W drugim kwartale tego roku mieliśmy do czynienia z kilkoma ważnymi wydarzeniami w dziejach banku. Wdrożono między innymi płatności mobilne PeoPay. Kolejnym ważnym wydarzeniem była kampania marketingowa kont osobistych, która zaowocowała 18 tysiącami nowych klientów w przedziale wiekowym od 18 do 25 lat. Poza tym w pierwszym półroczu bank skupił się na promocji IKE i IKZE, czyli produktów oszczędnościowych pozwalających zgromadzić klientom dodatkowe środki na przyszłą emeryturę. Drugi kwartał to także 40% więcej sprzedanych kredytów hipotecznych niż w kwartale pierwszym.

Dodaj swoją opinię