Zmiany IKZE

Niedawno pisaliśmy o przyjęciu przez rząd projektu reformy emerytalnej. Już na początku grudnia tego roku ustawa ma trafić pod obrady Sejmu. Najwięcej medialnego szumu dotyczy oczywiście fundamentalnych zmian w systemie emerytalnym polegającym na przeniesieniu części środków z OFE do ZUS i wprowadzenia możliwości wyboru pomiędzy tymi dwoma sposobami oszczędzania na przyszłą emeryturę. Warto jednak pamiętać również o innych proponowanych zmianach, a między innymi reformie Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego. Dzięki zmianom mają być one bardziej atrakcyjne dla obywateli.

Prezentujemy fragment komunikatu CIR dotyczącego wyników posiedzenia rządu i zatwierdzenia projektu ustawy o zmianach w systemie emerytalnym w odniesieniu do IKZE:

“Zmiany w regulacjach dotyczących Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego mają zachęć do oszczędzania w tym systemie. Proponuje się, by roczny limit wpłat do IKZE nie przekraczał kwoty odpowiadającej 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego. Kwota rocznego limitu wpłat będzie ogłaszana w “Monitorze Polskim” do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok dokonywania wpłat do IKZE. Przewidziano ponadto, że od kwoty wypłat z IKZE, w tym także dokonywanych na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, będzie pobierany zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 proc. przychodu, bez względu na formę tej wypłaty.” (Źródło: PAP).

Dodaj swoją opinię