IKZE MetLife Amplico DFE

IKZE MetLife Amplico DFE

Zarządcą MetLife Amplico Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego jest Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. należące do Grupy MetLife, Inc., która zaliczana jest do światowej czołówki firm oferujących m.in. ubezpieczenia i programy świadczeń pracowniczych. MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny oferuje zarówno IKE (Indywidualne Konta Emerytalne) jak i IKZE (Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego), jako źródło dodatkowych oszczędności na przyszłą emeryturę.

IKZE Generali DFE

IKZE Generali DFE

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny jest zarządzany przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie. Generali PTE należy do Grupy Generali Polska, w której skład wchodzą również m.in. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Dobrowolny Fundusz Emerytalny działa na rynku od 24 grudnia 2012 roku. W ofercie Generali DFE można znaleźć IKE i IKZE pozwalające na gromadzenie dodatkowych oszczędności emerytalnych.

IKZE ING DFE

IKZE ING DFE

ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny jest zarządzany przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne. Właścicielami ING PTE są ING Continental Europe Holdings B.V. (80% kapitału zakładowego) i ING Bank Śląski S.A. (20% kapitału zakładowego). ING PTE zarządza również ING Otwartym Funduszem Emerytalnym. W ofercie ING DFE znajdują się dwa typy kont indywidualnych pozwalających na gromadzenie dodatkowych oszczędności emerytalnych: Indywidualne Konto Emerytalne i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

IKZE PZU DFE

IKZE PZU DFE

Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU rozpoczął działanie 12 stycznia 2012 roku (wydanie przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy postawienia o wpisaniu DFE PZU do Rejestru Funduszy). DFE PZU jest prowadzony przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU, które jest częścią Grupy PZU. Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU oferuje klientom Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (Grupa PZU oferuje również IKZE w postaci ubezpieczeniowej za pośrednictwem PZU Życie).

IKZE Allianz DFE

IKZE Allianz DFE

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny jest zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. DFE powstało 1 marca 2012 roku. W ramach Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Allianz oferuje IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) i IKZE (Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego). Od początku działalności funduszu bankiem depozytariuszem przechowującym jego aktywa oraz wykonującym inne czynności przewidziane przez przepisy prawa dotyczące funduszy emerytalnych jest Deutsche Bank Polska S.A.

IKZE BNP PARIBAS TFI

IKZE BNP PARIBAS TFI

TFI BNP Paribas Polska SA prowadzi działalność na rynku polskim (jako towarzystwo funduszy inwestycyjnych) od 2010 roku. Wcześniej funkcjonowała na rynku, jako dom maklerski (od 1992 roku). Od 1996 roku spółka rozpoczęła specjalizację w zarządzaniu aktywami na zlecenie. Akcjonariuszem TFI BNP Paribas Polska SA jest BNP Paribas Bank Polska SA. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych działa w linii biznesowej BNP Investment Partners grupy finansowej BNP Paribas. W swojej ofercie TFI BNP Paribas Polska posiada produkty emerytalne w tym IKZE.

IKZE SKARBIEC TFI

IKZE SKARBIEC TFI

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA powstał, jako pierwsze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w Polsce (rozpoczął działalność w 1997 roku). Obecnie TFI zarządza 46 funduszami i subfunduszami. Za swoją działalność Skarbiec TFI był wielokrotnie nagradzany (m.in. jedna z najsilniejszych marek w kategorii „Business Superbrands” w rankingu międzynarodowej organizacji Superbrands – 2007 rok). Oferta Skarbiec TFI to m.in. Skarbiec Program Emerytalny, w skład którego wchodzą Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

IKZE PKO TFI

IKZE PKO TFI

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych powołane zostało do życia przez PKO Bank Polski oraz szwajcarską grupę finansową Credit Suisse. Po raz pierwszy jednostki funduszu pojawiły się w sprzedaży 9 października 1997 roku. Dziś TFI oferuje swoim klientom przeszło czterdzieści różnych funduszy oraz programów inwestycyjnych. W ofercie PKO TFI dostępny jest również Pakiet Emerytalny, w którego skład wchodzą: Wyspecjalizowany Program Inwestycyjny, IKE i IKZE. Środki wpłacane przez klientów inwestowane są w ramach funduszu PKO Zabezpieczenie Emerytalne.

IKZE ING TFI

IKZE ING TFI

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działa od 1997 roku. Zadania ING TFI to tworzenie funduszy inwestycyjnych, zarządzanie stworzonymi funduszami inwestycyjnymi oraz prowadzenie działalności wymaganej do prawidłowego funkcjonowania takich funduszy inwestycyjnych. W ramach oferty ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA proponuje fundusze inwestycyjne, a także programy emerytalne kwalifikowane do III filaru emerytalnego w tym Indywidualne Konta Emerytalne i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

IKZE BPH TFI

IKZE BPH TFI

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA funkcjonuje na polskim rynku od 1998 roku. Należy do grupy General Electric Company – jednej z największych korporacji na świecie. TFI zarządza obecnie 13 funduszami. W swojej ofercie posiada produkty dla klientów indywidualnych i korporacyjnych. Z myślą o klientach indywidualnych przygotowano specjalne produkty emerytalne: Indywidualne Konta Emerytalne i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego pozwalające na gromadzenie dodatkowych środków na emeryturę.